Zorgstandaard Integrale Geboortezorg (versie 1.1)

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg wordt fasegewijs de noodzakelijk geachte zorg voor en begeleiding van een (aanstaande) zwangere c.q. kraamvrouw beschreven.