Toekomstscenario’s voor de ontwikkeling en prijszetting van geneesmiddelen

Strategieën om patiënten duurzaam toegang te bieden tot de veilige en werkzame geneesmiddelen die ze nodig hebben, met bijzondere aandacht voor de rol van prijszetting.