Zorginnovaties verder helpen - Artikel Zorginstituut Magazine april 2021

Digitale innovaties kunnen de zorg beter maken. Toch lukt het nog onvoldoende om succesvolle innovaties voor iedereen in Nederland toegankelijk te maken. Knellende of juist ontbrekende kaders zorgen ervoor dat ook ervaren innovators vastlopen in het huidige zorgsysteem. De Digitale ZorgZandbak wil daar wat aan doen. In dit artikel uit het Zorginstituut Magazine leest u waarom het Zorginstituut zorginnovatie zo belangrijk vindt.

Teresa Cardoso Ribeiro over zorginnovaties
Beeld: ©De Beeldredaktie | Eelkje Colmjon

Teresa Cardoso Ribeiro is teamleider van de ZorgZandbak en werkt bij het Zorginstituut: “In de huidige zorg moet de patiënt zich voegen naar de wereld van de zorginstellingen. Digitalisering biedt kansen om de zorg voor onze gezondheid een onderdeel van ons leven te maken.”