Aan het bureau en aan het bed, met Lotte Hermsen en Max Rubens

Hoe pakken de adviezen, richtlijnen, handreikingen of standpunten van het Zorginstituut in de praktijk uit? In hoeverre sluit dat wat ‘aan het bureau’ is bedacht aan op de dagelijkse praktijk ‘aan het bed’? Deze keer de implementatie van verbeterpunten in de zorg voor patiënten met claudicatio intermittens (‘etalagebenen’). Lotte Hermsen en Max Rubens vertellen over hun ervaring in dit traject.