Rondetafel Diabeteszorg adviseert over best mogelijke zorg - Artikel Zorginstituut Magazine november 2019

Het Zorginstituut bracht in oktober 2019 een advies uit aan de minister van VWS over de verruiming van een medicatievergoeding voor mensen met diabetes. Dit advies werd voorbereid door de Rondetafel Diabeteszorg, een overlegorgaan van alle betrokkenen in de diabeteszorg. Erik Serné, lid Rondetafel en internist aan het VUmc: "Deze werkwijze maakt ons effectiever in het bereiken van onze gezamenlijke doelen in de diabeteszorg: een goede kwaliteit van zorg betaalbaar en toegankelijk houden."