2e e-zine 'Zinnige Zorg: Op zoek naar wat beter kan'

In Zinnige Zorg-projecten brengt het Zorginstituut in beeld hoe de zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed, in de praktijk wordt geleverd. We beoordelen of die zorg patiëntgericht, effectief en gepast is. Het 2e e-zine Zinnige Zorg geeft een inkijk in de lopende projecten.
Het Zinnige Zorg-programma heeft in 2019 een paar mijlpalen bereikt. Nog dit jaar ronden we voor de laatste zorgdomeinen de screeningsfase af. In deze fase inventariseren we de onderwerpen die aanzienlijke mogelijkheden voor verbetering bieden. Alle zorgdomeinen (ICD-10-gebieden), de ggz en gehandicaptenzorg hebben nu een screeningsfase doorlopen.

Nieuwsbericht E-zine

E-zine

In het 2e e-zine 'Zinnige Zorg: Op zoek naar wat beter kan' laat het Zorginstituut zien hoe er bij deze projecten wordt samengewerkt door zorgprofessionals, patiëntenverenigingen en het Zorginstituut.