Samen beslissen in beweging!

Samen beslissen maar ook sámen de kwaliteit van de zorg verbeteren. Dit is een beweging die door alle partijen in de zorg wordt gewenst. Er is een roep bij alle betrokkenen in de zorg om samen de kwaliteit te verbeteren.

Het Zorginstituut heeft de 1e 7 projecten hun eigen verhaal laten vertellen in een magazine. Download hieronder de pdf, of bekijk de interactieve versie: e-zine Samen beslissen in beweging!

Samen beslissen in de praktijk

Zorginstituut Nederland kreeg in vervolg op het 'Jaar van de transparantie' in 2015, de taak om de sector te ondersteunen in het streven naar kwaliteitsverbetering. Sinds 2016 doen we dit onder meer via de subsidieregeling 'Transparantie over de Kwaliteit van Zorg'. De 7 voorloper projecten die in dit e-zine centraal staan, bieden de eerste tastbare resultaten van deze regeling en laten zien hoe 'Samen beslissen' in de praktijk het beste gestalte krijgt.