Aanvraagformulier subsidieregeling anonieme e-mental health 2024

Met dit formulier kunnen instellingen voor geneeskundige gezondheidszorg (ggz) of verslavingszorg een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2024’. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 30 september 2023.