Aanvraagformulier ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2023’

Met dit formulier kunnen instellingen voor geneeskundige gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2023’. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met vrijdag 30 september 2022.