Aanvraagformulier projectsubsidie 2022 Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

Op deze pagina vindt u het aanvraagformulier en de bijlagen voor de subsidieregeling 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen'. U kunt projectvoorstellen indienen vanaf 1 januari 2022. De deadline voor het indienen van een projectaanvraag is 31 maart 23:59 uur. Het thema voor 2022 is Samen beslissen met kinderen.

Officiële bekendmaking van de regeling van 2022 in de Staatscourant.

Deze officiële bekendmaking bevat alleen de veranderingen ten opzichte van 2021. Het is belangrijk dat u de héle regeling 2022 leest, met alle voorwaarden en criteria. Deze volledige tekst is gepubliceerd op de website Overheid.nl:

Volledige tekst regeling 2022.

Veelgestelde vragen

Sinds de start van de subsidieregeling verzamelen wij alle relevante inhoudelijke vragen en antwoorden over de regeling. 

Hebt u een vraag die niet vermeld staat onder de veelgestelde vragen, dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail: Samenbeslissen2022@zinl.nl.

Overzicht veelgestelde vragen.