Aanvraagformulier ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2022’

Met dit formulier kunnen instellingen voor geneeskundige gezondheidszorg (GGZ) of verslavingszorg een aanvraag indienen voor de ‘Subsidieregeling anonieme e-mental health 2022’. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 1 oktober 2021.