Aanvraagformulier projectsubsidie 2021 Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen

Op deze pagina vindt u het aanvraagfomulier en de bijlagen voor de subsidieregeling 2021 'Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen'. U kunt projectvoorstellen indienen vanaf 4 januari 2021. De aanvraagperiode loopt tot en met woensdag 31 maart 2021. Het thema voor 2021 is Samen beslissen met kwetsbare ouderen.

Lees hier de officiële bekendmaking in de Staatscourant.

Indienen aanvraag en projectbegroting

U kunt het aanvraagformulier invullen en mailen naar samenbeslissen2021@zinl.nl. Bij de aanvraag moet u ook een projectbegroting indienen. Als u dat liever in Excel doet, dan kunt daarvoor per e-mail een Excel-format opvragen via samenbeslissen2021@zinl.nl met als onderwerp ‘Aanvraag Excel-format projectbegroting Samen beslissen 2021’. U ontvangt het format dan zo snel mogelijk.