Modelconvenant voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals

Als een geneesmiddel door de minister is aangemerkt als potentiële kandidaat voor voorwaardelijke toelating, kunt u een aanvraag indienen en voor het opstellen van het convenant dit model-convenant gebruiken.

Aanvragen

Bij het indienen van een dossier voor voorwaardelijke toelating moet aan de voorwaarden worden voldaan die beschreven staan in het document 'Dossiereisen aanvraag voor voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals'.

De volledige procedure staat beschreven in het document 'Procedure voor het starten van een voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen conditionals exceptionals'.