Bevoorschotting/afrekening instellingen AWBZ met ingang van 1 januari 2002 en afwikkeling oude jaren

De bevoorschotting van en afrekening met AWBZ-instellingen vindt in het huidige systeem van centrale financiering niet overal op dezelfde wijze plaats. Daarover gevoerd overleg tussen betrokken partijen heeft geresulteerd in de opzet van een transparant en eenduidig systeem dat vanaf 1 januari 2002 van kracht wordt.