Noodzakelijke laatste zorg bij overlijden in een AWBZ-instelling

De kosten voor noodzakelijke laatste zorg dienen na overlijden van een bewoner ten laste van de AWBZ-instelling te komen. Tot de noodzakelijk laatste zorg behoren in ieder geval het schouwen van de overledene, gereedmaken voor transport en tijdelijk koelen.