Bewonersbijdragen AWBZ-instellingen

Het CVZ heeft een lijst opgesteld van de meest voorkomende producten en diensten in AWBZ-instellingen en daarbij aangegeven of deze wel of niet tot de verstrekking behoren. Zorgkantoren moeten bij hun toezichthoudende taak extra aandacht schenken aan de bewonersbijdragen.