Zelf uw zorg inkopen in 6 stappen 2018 (Persoonsgebonden budget Wlz)

Via de Wet langdurige zorg (Wlz) bent u verzekerd voor langdurige zorg waarbij permanent toezicht nodig is of waarbij er 24 uur zorg in uw nabijheid aanwezig moet zijn. Als u wilt, kunt u zelf die zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Deze brochure beschrijft de 6 stappen waaruit het aanvraagtraject van een pgb bestaat.