Ik krijg nu AWBZ-zorg, wat krijg ik in 2015? (Factsheet VWS)

Vanaf 1 januari 2015 verandert de organisatie van de zorg en ondersteuning. Er zijn vier belangrijke veranderingen:

  1. Ondersteuning thuis wordt een taak van de gemeente.
  2. Gemeenten zijn straks ook verantwoordelijk voor alle jeugdhulp.
  3. Verpleging en verzorging thuis zijn dan onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering.
  4. Het rijk blijft verantwoordelijk voor de zorg aan mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig hebben. Deze zorg valt onder de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).

Ontvangt u nu AWBZ-zorg? Dan geldt vanaf 1 januari 2015 overgangsrecht voor u.