Hervorming langdurige zorg - Intramurale geestelijke gezondheidszorg (Factsheet VWS)

De langdurige intramurale geestelijke gezondheidszorg (ggz) valt vanaf 1 januari 2015 niet meer onder de AWBZ. Binnen de langdurige intramurale ggz bestaat onderscheid tussen drie 'groepen':

  1. Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op behandeling en herstel? Dan vallen de zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  2. Krijgt een cliënt intramurale zorg gericht op behandeling en herstel? Dan vallen de zorg en ondersteuning vanaf 1 januari 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
  3. De intramurale zorg voor de meest kwetsbare ggz-cliënten valt vanaf 1 januari 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz).