Zinnige Zorg verdiepingstraject zinnige nacontrole bij patiënten met niet-melanoom huidkanker of actinische keratose - brief aan VWS en stakeholders

Het Zorginstituut concludeert dat het uitbrengen van verbetersignalement om de verdiepingsfase af te ronden geen toegevoegde waarde heeft.De (relevante) stakeholders hebben verscheidene initiatieven opgepakt na de start van de verdiepingsfase ter verbetering van de nacontrole en van de nazorg in brede zin.

Initiatieven

  • De landelijke richtlijnen voor niet-melanoom huidkanker zijn herzien (of de revisie is bijna afgerond).
  • Er is een huisartsenstandaard ‘Verdachte huidafwijkingen’ vastgesteld voor de behandeling voor niet-melanoom huidkanker en actinische keratose.

Deze richtlijnen en standaard voor de medisch specialisten en huisartsen bieden houvast voor het verbeteren van de invulling van de nazorg bij niet-melanoom huidkanker of actinische keratose. De (relevante) stakeholders kunnen zich vinden in de conclusie dat de bevindingen uit de verdiepingsfase aansluiten bij de aanbevelingen uit de huidige richtlijnen en standaard. Het Zorginstituut blijft de implementatie van de verbeteringen volgen.