Opdrachtbrief aan NZa over opstellen budgetimpactanalyse (BIA) Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Brief waarin het Zorginstituut de NZa vraagt om een budgetimpactanalyse (BIA) uit te voeren op het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dit moet meer inzicht geven in de financiële gevolgen van het Kwaliteitskader.