Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2017

In september 2015 heeft het Zorginstituut drie dossiers van partijen in de zorg ontvangen van interventies die niet voldoen aan het criterium 'stand van de wetenschap en praktijk' maar die voorwaardelijk tot het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw) kunnen worden toegelaten. Die voorwaarde is dat er gegevens over de (kosten)effectiviteit worden verzameld. Het Zorginstituut is tot de conclusie gekomen dat geen van de ingediende dossiers in aanmerking komt voor voorwaardelijke toelating.