Waarborg voor cliënten met VPT en een laag zzp op zorg thuis via de Wlz (kamerbrief VWS)

Volgens de staatssecretaris van VWS moeten cliënten die in het verleden hebben gekozen voor een volledig pakket thuis (VPT), na de invoering van de Wlz in hun woning zorgarrangement kunnen blijven ontvangen. Daarom gaat hij het mogelijk maken dat cliënten die een indicatie hebben voor een laag zorgzwaartepakket en op 31 december 2014 zorg ontvingen op basis van VPT, hun zorgpakket in hun eigen woning via de Wlz kunnen blijven ontvangen.