Inzet flankerend beleid 2013 (brief VWS)

In de begroting voor 2013 zijn de eigen betalingen bij tweedelijns GGZ en de eigen bijdrage per verpleegdag in instellingen voor medisch-specialistische zorg geschrapt. Voor 2013 moet daardoor 201 miljoen euro extra worden verdeeld. Bij het toekennen van de vereveningsbijdrage moet het CVZ hier alsnog rekening mee houden.