Concept Ministeriële Regeling risicoverevening 2013 (brief VWS)

Het Kabinet wil de werking van het ex ante risicovereveningsmodel verbeteren en de risicodragendheid van zorgverzekeraars vergroten door de afbouw van de ex post compensatiemechanismen. De Regeling risicoverevening 2013 is hierop aangepast.