Besluit Mandaat en machtiging declaratiegeschillen ten behoeve van het CAK per 2 januari 2017

Per 1 januari 2017 heeft het CAK de uitvoeringstaken rondom de 'burgerregelingen' van het Zorginstituut overgenomen. Met dit besluit mandateert het Zorginstituut het CAK om beslissingen te nemen in bezwaarschriften die te maken hebben met eerdere beslissingen van het Zorginstituut bij het vaststellen van de vergoeding van zorgkosten in EU-landen door verdragsgerechtigden.