ACP-advies PDL1-remmers voor de behandeling van kanker

ACP-advies aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over PD-(L)1-remmers voor de behandeling van verschillende vormen van kanker. De commissie heeft in haar vergadering van 13 januari 2023 besproken of hiervoor opnieuw centrale financiële arrangementen afgesloten moeten worden. En zo ja, onder welke voorwaarden. Deze medicijnen worden al vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. In de toekomst worden er nog meer indicatie-uitbreidingen verwacht. Tijdens de vergadering heeft de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) ingesproken, mede namens Longkanker Nederland en Stichting Melanoom. Ook is ingesproken door fabrikant AstraZeneca.

Advies van de ACP aan het Zorginstituut

De commissie adviseert om voor de PD-(L)1-remmers per product - ongeacht het aantal indicaties - nieuwe financiële arrangementen op te stellen. Er is namelijk nog veel onzekerheid over de uitwisselbaarheid van de verschillende producten, waardoor decentrale afspraken nog niet mogelijk zijn. Om dezelfde reden valt niet te zeggen wat de prijsverlaging moet zijn. In ieder geval moet die groter zijn dan de in het verleden voor andere middelen is geadviseerd, want de ontwikkelkosten zijn grotendeels of volledig terugverdiend. Vanwege het verschil daarin, adviseert de ACP onderscheid in te maken in de arrangementen. De budgetimpact is hoog is en zal nog verder stijgen, waardoor verdringing van andere zorg plaatsvindt. Vanwege toekomstige indicatie-uitbreidingen adviseert de commissie om prijs-volume-afspraken te maken of een prijsplafond af te spreken. Ook moet bij de duur van de financiële arrangementen rekening worden gehouden met de komst van biosimilars. Tot slot wijst de commissie op het belang van dataverzameling en doelmatigheidsonderzoek.