Pakketadvies venetoclax (Venclyxto®) bij acute myeloïde leukemie (AML)

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het geneesmiddel venetoclax (Venclyxto®) in combinatie met een hypomethylerend middel vergoed kan worden uit het basispakket. Deze combinatie van geneesmiddelen wordt gebruikt bij de behandeling van volwassenen met acute myeloïde leukemie die niet in aanmerking komen voor intensieve chemotherapie. De aanleiding voor dit advies was de plaatsing van venetoclax (Venclyxto®) in de sluis voor dure geneesmiddelen. Het Zorginstituut concludeert dat de beoordeelde combinatie effectief is en in het basispakket kan worden opgenomen. Wel adviseren we de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de prijs te onderhandelen. 

Acute myeloïde leukemie

Acute myeloïde leukemie (AML) is een vorm van bloedkanker die ontstaat in het beenmerg. De witte bloedcellen in het beenmerg rijpen niet goed meer en nemen snel in aantal toe. Hierdoor wordt een patiënt snel ernstig ziek. AML is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen.

Prijsafspraken venetoclax (Venclyxto®)

Venetoclax wordt al vergoed voor verschillende toepassingen bij chronische lymfatische leukemie (CLL). Voor de combinatiebehandelingen met rituximab en obinutuxumab zijn financiële afspraken gemaakt die lopen tot 2027. 

Advies van het Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de staatssecretaris om venetoclax op te nemen in het basispakket als prijsonderhandelingen leiden tot een lagere prijs die minimaal aansluit bij de huidige prijsafspraken. Het Zorginstituut vindt een nog lagere prijs rechtvaardig omdat we verwachten dat met de vergoeding voor eerdere indicaties de gedane investeringen al grotendeels zijn terugverdiend. Tot slot dringt het Zorginstituut er bij de beroepsgroep op aan om onderzoek te doen naar gepast gebruik van het middel. Denk aan de mogelijkheid om korter te behandelen en naar de effectiviteit van venetoclax bij specifieke moleculaire subtypes. 

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft venetoclax in de ‘sluis voor dure geneesmiddelen’ geplaatst. Een geneesmiddel dat in deze pakketsluis is geplaatst, komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als: 

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is; 
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik; 
  • er succesvol met de fabrikant over prijsverlaging is onderhandeld.