GVS-advies ferrimaltol (Feraccru®) voor de behandeling van ijzergebrek bij volwassenen

Zorginstituut Nederland heeft beoordeeld of het middel ferrimaltol (Feraccru®) onderling vervangbaar is met een ander middel dat is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Feraccru® is beschikbaar als capsule met 30 mg ferri (Fe3+) ijzer (als ferrimaltol) en is geregistreerd voor de behandeling van ijzergebrek bij volwassenen. De registratiehouder vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering voor een bepaalde groep patiënten. Het Zorginstituut is tot de eindconclusie gekomen dat ferrimaltol niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk ten opzichte van ijzer dat via een injectie wordt toegediend. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om ferrimaltol (Feraccru®) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Ferrimaltol is breed geregistreerd bij volwassenen voor de behandeling van ijzergebrek. De registratiehouder vraagt opname op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering voor patiënten met inflammatoire darmziekte (chronische ontstekingen) met milde tot matig ernstige ijzer deficiënte anemie (bloedarmoede door ijzertekort) en die onder behandeling staan bij een specialist en die niet behandeld kunnen worden met oraal ferro (Fe2+) ijzer.

Uitkomst beoordeling

In de beoordeling is ferrimaltol vergeleken met intraveneus toegediend ijzer. Vanwege gebrek aan bewijs kunnen geen conclusies worden getrokken over de gunstige en ongunstige effecten van ferrimaltol ten opzichte van intraveneus (injectie) toegediend ijzer binnen de groep patiënten zoals eerder is beschreven. Het Zorginstituut is hierbij tot de eindconclusie gekomen dat ferrimaltol niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk ten opzichte van intraveneus toegediend ijzer bij de behandeling van de groep patiënten zoals eerder is beschreven. 

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om ferrimaltol (Feraccru®) niet op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Het Zorginstituut is uiteraard bereid om de  pakketwaardigheid van ferrimaltol opnieuw te overwegen wanneer niet eerder door het Zorginstituut beoordeelde aanvullende onderzoeksgegevens leiden tot wetenschappelijke publicaties.