GVS-advies Vocabria® en Rekambys® voor de behandeling van een hiv-1 infectie

Op verzoek van de minister voor Medische Zorg en Sport heeft het Zorginstituut beoordeeld of de langwerkende combinatiebehandeling met de medicijnen rilpivirine (Rekamby®) en cabotegravir (Vocabria®) kunnen worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het Zorginstituut adviseert om rilpivirine (Rekamby®) en cabotegravir (Vocabria®) op te nemen in het GVS op bijlage 1B van de Regeling Zorgverzekering.

Indicatie waarvoor vergoeding wordt aangevraagd

De behandelcombinatie cabotegravir met rilpivirine is de eerste
langwerkende intramusculaire hiv-1 behandelcombinatie. Het is geïndiceerd voor de behandeling van een infectie met het humaan immunodeficiëntievirus type 1 (hiv-1-infectie) bij volwassenen die virologische suppressie (hiv-1-RNA < 50 kopieën/ml) vertonen op een stabiel antiretroviraal behandelschema. Cabotegravir met rilpivirine dient één keer per 2 maanden intramusculair toegediend te worden. Intramusculair betekent in een spier.

Advies Zorginstituut

Vocabria® (cabotegravir) en Rekambys® (rilpivirine) kunnen worden opgenomen in het GVS op bijlage 1B van de Regeling Zorgverzekering.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Extramurale geneesmiddelen zijn medicijnen die op recept van een arts verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Ze worden alleen vergoed vanuit de basisverzekering als ze in het GVS staan. De hoogte van de vergoeding hangt af van de bijlage waarop ze staan. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hiervoor kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. Hiervoor geldt geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nadere voorwaarden gelden voor vergoeding. Dan komt een medicijn ook op bijlage 2.