GVS-advies formoterol/glycopyrronium/budesonide (Trixeo® aerosphere)

Het Zorginstituut heeft beoordeeld of het product formoterol/glycopyrronium/budesonide (Trixeo® aerosphere), een dosisaerosol combinatiepreparaat, kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Trixeo® Aerosphere is geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD).

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg Trixeo® Aerosphere op basis van technische redenen op te nemen in het GVS op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Trixeo® is een combinatiepreparaat met 3 werkzame bestanddelen:

  • formoterolfumaraatdihydraat, een langwerkende β2-agonist;
  • glycopyrroniumbromide, een langwerkende muscarineantagonist;
  • budesonide,een inhalatiecorticosteroïd.

Trixeo® Aerosphere is geregistreerd voor de onderhoudsbehandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige chronische obstructieve longziekte (COPD). Het gaat om patiënten met COPD die niet adequaat behandeld kunnen worden met een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende β2-agonist, of een combinatie van een langwerkende β2-agonist en een langwerkende muscarineantagonist.

Advies Zorginstituut

Op basis van technische redenen adviseert het Zorginstituut de minister voor Medische Zorg om Trixeo® Aerosphere op te nemen op bijlage 1B van het GVS (unieke geneesmiddelen).

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. Ze zijn een zogeheten te verzekeren prestatie in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.