GVS-advies siponimod (Mayzent®) bij de behandeling van volwassen patiënten met secundaire progressieve multipele sclerose (SPMS) met actieve ziekte

Het Zorginstituut heeft getoetst of siponimod (Mayzent®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Siponimod is een medicijn voor thuisgebruik dat op recept verkrijgbaar is bij de apotheek. We noemen dat een extramuraal geneesmiddel. Zo’n geneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. 

Bij de toetsing is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen (bijlage 1A). Dit is het geval. Daarom adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg om siponimod (Mayzent®) op te nemen op bijlage 1A van het GVS in het bestaande cluster 0L01BBCO V. De geneesmiddelen op bijlage 1A hebben een vergoedingslimiet. Voor het voorschrijven van het middel gelden bepaalde voorwaarden (bijlage 2).

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Siponimod (Mayzent®) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met secundaire progressieve multipele sclerose (SPMS) met actieve ziekte, gedefinieerd door exacerbaties (relapses, schubs, opstoten) of kenmerken van ontstekingsactiviteit, aangetoond door beeldvormende technieken.

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

Volgens toetsing van het Zorginstituut is siponimod (Mayzent®) onderling vervangbaar met de tweedelijns MS-middelen in het GVS-cluster 0L01BBCO V: fingolimod en cladribine.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om siponimod (Mayzent®) op te nemen in cluster 0L01BBCO V op bijlage 1A van het GVS. Als standaarddosis kan 2 mg per dag worden gehanteerd. Er wordt wel een voorwaarde gesteld, die is vastgelegd op bijlage 2 van het GVS.

Opname op bijlage 1A van het GVS

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast;
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend;
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het middel boven het limiet ligt, moet de verzekerde persoon bijbetalen.

Bijlage 2-voorwaarde siponimod (Mayzent®)

Vergoeding van het geneesmiddel geldt uitsluitend voor verzekerden van 18 jaar of ouder met actieve secundaire progressieve multiple sclerose (SPMS), gedefinieerd door exacerbaties of kenmerken van ontstekingsactiviteit, aangetoond door beeldvormende technieken, en die niet reageerden op een behandeling met ten minste 1 ziektemodificerend geneesmiddel dat geregistreerd is voor de behandeling van MS.