GVS-advies ozanimod (Zeposia®) bij de behandeling van volwassen patiënten met relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) met actieve ziekte

Het Zorginstituut heeft getoetst of ozanimod (Zeposia®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Ozanimod is een medicijn voor thuisgebruik dat op recept verkrijgbaar is bij de apotheek. We noemen dat een extramuraal geneesmiddel. Zo’n geneesmiddel komt alleen voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Bij de toetsing is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen (bijlage 1A). Dit is het geval. Daarom adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg om ozanimod (Zeposia®) op te nemen op bijlage 1A van het GVS in het bestaande cluster 0N07XXCO V. De geneesmiddelen op bijlage 1A hebben een vergoedingslimiet.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Ozanimod (Zeposia®) is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met relapsing remitting multiple sclerosis (RRMS) met actieve ziekte, zoals gedefinieerd aan de hand van klinische kenmerken of kenmerken zichtbaar op beeldvorming. Zeposia® is een harde capsule die ozanimodhydrochloride bevat en die beschikbaar is in 3 sterktes: 0,23 mg, 0,46 mg en 0,92 mg ozanimod. 

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

Volgens toetsing van het Zorginstituut is ozanimod (Zeposia®) onderling vervangbaar met de andere geneesmiddelen in het GVS-cluster 0N07XXCO V. In dat cluster zijn opgenomen: dimethylfumaraat (Tecfidera®) en teriflunomide (Aubagio®).

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om ozanimod (Zeposia®) op te nemen in cluster 0N07XXCO V op bijlage 1A van het GVS. Als standaarddosis kan 0,92 mg per dag worden gehanteerd.

Opname op bijlage 1A van het GVS

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast;
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend;
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het middel boven het limiet ligt, moet de verzekerde persoon bijbetalen.