ACP-advies over tezacaftor-ivacaftor + ivacaftor (Symkevi® + Kalydeco®) bij de behandeling van CF-patiënten van 12 jaar en ouder met een heterozygote F508del-mutatie plus een mutatie met residuale CTFR-functie

De commissie heeft in haar vergadering van 3 juli 2020 gesproken over de vraag of tezacaftor/ivacaftor + ivacaftor voor de behandeling van de genoemde  groep CF-patiënten in de basisverzekering moet worden opgenomen. Vanwege de coronamaatregelen vond de vergadering plaats via videoconferentie. De patiëntenorganisatie Nederlandse Cystic Fibrose Stichting (NCFS), de beroepsgroep en de fabrikant Vertex hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om mondeling in te spreken. Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan het Zorginstituut.

Advies ACP aan het Zorginstituut

Het advies van de commissie over opname in het pakket bij de huidige prijsstelling is negatief. Om tot toelating over te kunnen gaan, zal een zeer forse prijsreductie nodig zijn. Toelating vraagt verder om uitgebreide afspraken over doelmatige inzet (start/stop-criteria) en om onderzoek naar de effectiviteit op langere termijn. De commissie adviseert om bij de verdere beoordeling en onderhandeling Europese samenwerking te zoeken.