GVS-advies trifaroteen (Aklief®) 50 microgram crème voor de behandeling van acne

Het Zorginstituut heeft getoetst of trifaroteen (Aklief®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Bij de toetsing is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een geneesmiddel dat al in het GVS is opgenomen (bijlage 1A). Dit is het geval. Daarom adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg om trifaroteen (Aklief®) op te nemen op bijlage 1A in het bestaande cluster 0D10ADADC V. De geneesmiddelen op bijlage 1A hebben een vergoedingslimiet.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Trifaroteen (Aklief®) is een retinoïde en geïndiceerd voor de cutane behandeling van acne vulgaris in het gezicht of de romp bij patiënten van 12 jaar en ouder wanneer een grote hoeveelheid comedonen, papels en pustels aanwezig is.

Onderlinge vervangbaarheid met andere geneesmiddelen

Volgens toetsing van het Zorginstituut is trifaroteen (Aklief®) onderling vervangbaar met met de andere geneesmiddelen in het GVS-cluster 0D10ADADC V, waarin opgenomen: tretinoïne, adapaleen en adapaleen/benzoylperoxide.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om trifaroteen (Aklief®) 50 microgram crème op te nemen in het GVS op bijlage 1A in cluster 0D10ADADC V. Als standaarddosering kan daarbij 1 gram worden aangehouden.

Opname op bijlage 1A van het GVS

Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. Geneesmiddelen worden als onderling vervangbaar aangemerkt als zij:

  • bij een gelijksoortig indicatiegebied kunnen worden toegepast;
  • via een gelijke toedieningsweg worden toegediend; én
  • in het algemeen voor dezelfde leeftijdscategorie zijn bestemd.

De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet. Als de prijs van het middel boven deze limiet ligt, moet de verzekerde persoon dus bijbetalen.