ACP-advies over dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met melanoom in stadium III (herbeoordeling)

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het sluisgeneesmiddel dabrafenib in combinatie met trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) bij de adjuvante behandeling van volwassen patiënten met melanoom in stadium III met een BRAF V600-mutatie, na complete resectie.

De commissie heeft in haar vergadering van 24 april 2020 gesproken over de vraag of dabrafenib/trametinib bij de genoemde indicatie opgenomen moet worden in de basisverzekering. Door bijzondere omstandigheden vanwege de coronacrisis vond de vergadering plaats via een teleconferentie. De patiëntenverenigingen (Stichting Melanoom en NFK) en de fabrikant Novartis hebben ervoor gekozen om hun reactie schriftelijk kenbaar te maken. De beroepsgroep WIN-O heeft zowel van een schriftelijke als mondelinge inspraakmogelijkheid gebruikgemaakt.

Bijgaand document bevat een weergave van de discussie tijdens de vergadering en het advies van de ACP aan het Zorginstituut.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister voor Medische Zorg heeft in 2019 onder andere het geneesmiddel dabrafenib/trametinib (Tafinlar® en Mekinist®) in de zogenaamde sluis voor dure geneesmiddelen geplaatst. Dit heeft hij gedaan vanwege de verwachte hoge kosten van de behandeling. Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking als:

  • er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • er afspraken en waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister voor Medische Zorg en Sport succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.