GVS-advies hydrokinine (Inhibin®) voor de behandeling van nachtelijke spierkrampen

Het Zorginstituut heeft getoetst of hydrokinine (Inhibin®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelvergoedingssysteem (GVS). Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut heeft, daarbij geadviseerd door haar Wetenschappelijke Adviesraad (WAR), geconcludeerd dat hydrokinine geen toegevoegde waarde heeft bij de behandeling van nachtelijke spierkrampen (als medicamenteuze therapie noodzakelijk is). Vanwege de mogelijke gezondheidsrisico's - vooral bij langdurig gebruik - vindt het Zorginstituut de inzet niet aan te raden. De beschikbare data uit het onderzoek laten geen positief oordeel toe over opname in het basispakket. Daarom adviseert het Zorginstituut aan de minister voor Medische Zorg om hydrokinine (Inhibin®) niet op te nemen in het GVS.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Hydrokinine is geïndiceerd bij patiënten met nachtelijke spierkrampen, als medicamenteuze therapie noodzakelijk is. Hydrokinine is beschikbaar als 100 mg tablet. De aanbevolen dosering is 2 omhulde tabletten bij het avondeten, gevolgd door 1 omhulde tablet voor het slapengaan, gedurende 14 dagen.

Advies beroepsgroepen

Het  Zorginstituut heeft het farmacotherapeutisch rapport opgesteld. Hieruit blijkt dat er geen klinisch relevant effect is aangetoond van de behandeling met hydrokinine ten opzichte van placebo. Er is een risico dat patiënten hydrokinine langer gebruiken dan de aanbevolen maximale duur van 2 weken. Dit brengt extra gezondheidsrisico’s met zich mee. Het Zorginstituut heeft het concept farmacotherapeutisch rapport ter consultatie voorgelegd aan diverse relevante partijen. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en Patiëntenfederatie Nederland hebben aangegeven akkoord te zijn met het conceptrapport of hebben geen commentaar.

Advies Zorginstituut

Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om hydrokinine (Inhibin®) niet op te nemen in het GVS.

Het Zorginstituut is bereid om hydrokinine opnieuw te beoordelen, zodra niet eerder door het Zorginstituut beoordeelde aanvullende onderzoeksgegevens leiden tot wetenschappelijke publicaties.