GVS-advies racecadotril (Hidrasec®) bij de behandeling van acute diarree bij zuigelingen (ouder dan 3 maanden) en kinderen

Het Zorginstituut heeft in september 2019 van de minister voor Medische Zorg het verzoek ontvangen om te toetsen of racecadotril (Hidrasec®)  opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Een (extramuraal) geneesmiddel komt alleen voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS. Het Zorginstituut heeft advies gevraagd aan beroepsgroepen over de plaats van het geneesmiddel in de behandeling. De beroepsgroepen zien geen plek zien voor medicamenteuze behandeling bij de geregistreerde indicatie. Op basis van deze reactie heeft de fabrikant het vergoedingsverzoek ingetrokken. Het Zorginstituut is daarom niet overgaan tot de beoordeling van het geneesmiddel racecadotril en heeft de minister geadviseerd om racecadotril granulaat orale suspensie 10mg (Hidrasec baby) en 30 mg (Hidrasec junior) niet op te nemen in het GVS.

Indicatie waarvoor vergoeding is aangevraagd

Racecadotril (Hidrasec®) is beschikbaar als granulaat orale suspensie 10 mg (Hidrasec baby) en als granulaat orale suspensie 30mg (Hidrasec junior).  Het is geregistreerd als aanvullende symptomatische behandeling van acute diarree bij zuigelingen (ouder dan 3 maanden) en kinderen samen met orale rehydratie en de gebruikelijke ondersteunende maatregelen, als die op zichzelf niet volstaan om de klinische aandoening onder controle te krijgen en wanneer een oorzakelijke behandeling niet mogelijk is. Als een oorzakelijke behandeling mogelijk is, kan racecadotril toegediend worden als een aanvullende behandeling.

Advies beroepsgroepen

Zorginstituut Nederland heeft zich voor wat betreft de plaats van de behandeling laten adviseren door het NHG en de NVK. Het standpunt van beide beroepsgroepen is dat er geen plaats is voor medicamenteuze behandeling van acute diarree bij zuigelingen en kinderen anders dan het voorschrijven van middelen voor rehydratie zoals ORS (oral rehydration solution). Indien de ziekteverwekker bekend is, worden eventueel antibiotica voorgeschreven. Bij braken wordt zo nodig een ander geneesmiddel voorgeschreven (ondansetron).