ACP-advies over emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers

Advies van de ACP aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over het sluisgeneesmiddel emicizumab (Hemlibra®) als routineprofylaxe van bloedingen bij patiënten met ernstige hemofilie A zonder remmers. De commissie heeft in haar vergadering van 6 december 2019 gesproken over de vraag of emicizumab (Hemlibra®) bij de genoemde indicatie opgenomen moet worden in de basisverzekering. Tijdens de vergadering heeft de patiëntenvereniging NVHP gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot inspreken.

Sluis voor dure geneesmiddelen

De minister heeft emicizumab vanwege de hoge kosten in de 'sluis voor dure geneesmiddelen' geplaatst. Dit houdt in dat het middel expliciet is uitgesloten van vergoeding vanuit het basispakket totdat:

  • het Zorginstituut een positief advies heeft uitgebracht;
  • er waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • de minister een prijsonderhandeling heeft uitgevoerd.