GVS-advies ciclosporine 0,1% oogdruppels (Ikervis®) voor de behandeling van ernstige keratitis

Het Zorginstituut heeft getoetst of ciclosporine 0,1% oogdruppels (Ikervis®) kan worden opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het middel wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige keratitis bij volwassenen met het droge ogen syndroom.
Een (extramuraal) geneesmiddel komt voor vergoeding uit het basispakket in aanmerking zodra het is opgenomen in het GVS.
Het Zorginstituut adviseert de minister voor Medische Zorg om ciclosporine 0,1% oogdruppels (Ikervis®) op te nemen in het GVS op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering. Opname op bijlage 1B betekent dat er geen vergoedingslimiet geldt.

Aandoening waarvoor vergoeding is aangevraagd

Ciclosporine 0,1% (Ikervis®) is geregistreerd voor de behandeling van ernstige keratitis (ontsteking van het hoornvlies) bij volwassen patiënten met het droge ogen syndroom die niet is verbeterd ondanks behandeling met traanvervangende middelen.

Advies Zorginstituut

Er is eerst bekeken of het geneesmiddel onderling vervangbaar is met een middel wat al is opgenomen in het GVS. Op basis van de criteria voor onderlinge vervangbaarheid komt het middel niet in aanmerking voor opname op bijlage 1A. Op basis van de in het rapport genoemde overwegingen adviseert het Zorginstituut u om ciclosporine 0,1% (Ikervis®) op te nemen op bijlage 1B van de Regeling zorgverzekering.

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel wordt vergoed uit het basispakket zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket, oftewel die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering (onderling vervangbare middelen) of staan apart op bijlage 1B (unieke geneesmiddelen).

Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.