GVS-advies tolvaptan (Jinarc®) bij volwassen patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) met chronische nierziekte (CKD) - aanpassing bijlage 2 voorwaarden

Tolvaptan (Jinarc®) is op basis van een eerdere beoordeling van Zorginstituut Nederland geplaatst op lijst 1B van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Er is geconcludeerd dat tolvaptan een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van best ondersteunende zorg in ADPKD patiënten met CKD stadium 1 tot en met 3. Er gelden wel nadere (bijlage 2) voorwaarden bij de vergoeding. Momenteel wordt tolvaptan (Jinarc®) uitsluitend vergoed bij volwassen patiënten met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) met chronische nierziekte (CKD) in stadium 1 tot en met 3a. De huidige aanvraag van de fabrikant gaat over uitbreiding van de nadere indicatievoorwaarden naar CKD stadium 3b.

Advies Zorginstituut

Tolvaptan (Jinarc®) is al opgenomen op lijst 1B met nadere voorwaarden voor ADPKD. Op basis van de in het rapport genoemde overwegingen adviseert het Zorginstituut om de bijlage 2 voorwaarde van tolvaptan te wijzigen door patiënten met CKD stadium 3b toe te voegen zoals hieronder geformuleerd.

Bijlage 2 voorwaarden

Uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar en ouder met autosomaal dominante polycysteuze nierziekte (ADPKD) met chronische nierziekte (CKD) in stadium 1 tot en met 3 bij het instellen van de behandeling, waarbij de ziekte tekenen van snelle progressie vertoont, en daarop is aangewezen overeenkomstig de richtlijnen die in Nederland door de desbetreffende beroepsgroepen zijn aanvaard.