ACP-advies over het sluisgeneesmiddel axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie

Advies van de Adviescommissie Pakket (ACP) aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut over axicabtagene ciloleucel (Yescarta®) voor volwassenen met recidiverend of refractair DLBCL en PMBCL na 2 of meer lijnen systemische therapie.
De commissie heeft in haar vergadering van 1 februari 2019 gesproken over de vraag of het ‘sluismiddel’ axicabtagene ciloleucel bij  genoemde indicatie opgenomen dient te worden in het basispakket. Tijdens de vergadering is gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot inspreken door de patiëntenorganisatie, de beroepsgroep en de fabrikant van het product. Alle insprekers benadrukten het belang van snelle beschikbaarheid voor de patiënt vanwege de gevonden effectiviteit van het middel bij deze ernstige vorm van kanker.