GVS-advies rolapitant (Varuby®) voor de preventie van vertraagde misselijkheid en braken in verband met sterk en matig emetogene chemotherapie tegen kanker

Het Zorginstituut heeft een beoordeling gedaan over opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) van rolapitant (Varuby®). Daarnaast is gekeken of het middel onderling vervangbaar is met een ander geneesmiddel in het GVS.
Rolapitant (Varuby®) kan op bijlage 1A worden geplaatst in een nieuw te vormen cluster met aprepitant (Emend®). De standaarddosis van rolapitant kan worden gesteld op 60 mg per dag, die van aprepitant op 95 mg per dag.

Aandoening waarvoor het geneesmiddel geregistreerd is

Rolapitant (Varuby®) is geregistreerd voor preventie van vertraagde nausea en braken in verband met sterk en matig emetogene chemotherapie tegen kanker bij volwassenen. Rolapitant wordt gegeven als onderdeel van een behandelregime in combinatie met dexamethason en een 5-HT3-receptorantagonist. Rolapitant is beschikbaar als 90 mg filmomhulde tabletten. De aanbevolen dosering is op
dag 1 van elke chemotherapiecyclus 180 mg (2 tabletten van 90 mg).

Opname op bijlage 1A van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS is een onderdeel van de Regeling zorgverzekering. Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen, die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering of staan apart op bijlage 1B.
Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet.