GVS-advies cladribine (Mavenclad®) bij Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS)

Het Zorginstituut adviseert oraal cladribine (Mavenclad®) op te nemen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) op bijlage 1A. Cladribine moet dan in een nieuw te vormen cluster komen met fingolimod (Gilenya@). Cladribine is geïndiceerd voor de behandeling van volwassen patiënten met zeer actieve relapsing multipele sclerose (RRMS).
 

Relapsing-remitting MS (RRMS)

MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Bij Relapsing Remitting Multiple Sclerose (RRMS) treden vrij plotselinge verslechteringen van de ziekte op.

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Opname in het GVS betekent dat geneesmiddelen vergoed worden uit het basispakket. Oraal cladribine kan op bijlage 1A worden geplaatst in een nieuw te vormen cluster met fingolimod.
Het GVS is een onderdeel van de Regeling zorgverzekering. Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen die vergoed worden uit het basispakket. De middelen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A  of staan apart op bijlage 1B. Op bijlage 1A staat de lijst met groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen. De geneesmiddelen op deze lijst hebben een vergoedingslimiet.

De actuele vergoeding van fingolimod staat op de website Medicijnkosten.