Pakketadvies sluisgeneesmiddel daratumumab (Darzalex®) bij multipel myeloom (ziekte van Kahler)

Het Zorginstituut adviseert om daratumumab (Darzalex®) niet op te nemen  in het basispakket, tenzij door prijsonderhandeling de kosteneffectiviteit van deze behandeling verbetert en de impact op het zorgbudget gereduceerd wordt. Het geneesmiddel kan in combinatie met andere geneesmiddelen ingezet worden bij patiënten die minstens één eerdere behandeling hebben gehad voor multipel myeloom: de ziekte van Kahler, een aandoening waarbij er sprake is van een kwaadaardige woekering van plasmacellen. Het Zorginstituut heeft dit advies uitgebracht aan de minister voor Medische Zorg en Sport.

Combinatiebehandeling

Dit advies gaat over de combinatiebehandelingen van daratumumab toegevoegd aan bortezomib en dexamethason (DarBorDex) en daratumumab toegevoegd aan lenalidomide en dexamethason (DarLenDex).

Sluis voor dure geneesmiddelen

Daratumumab (Darzalex®) is door de minister in de zogenaamde pakketsluis geplaatst. In de sluis worden intramurale geneesmiddelen geplaatst die met name bij medisch specialistische zorg binnen ziekenhuizen worden gebruikt. Bij sluismiddelen kunnen de behandelkosten per patiënt heel hoog oplopen of de totale kosten per jaar kunnen erg hoog oplopen als ze voor veel patiënten worden ingezet.

Een geneesmiddel dat in de pakketsluis is geplaatst komt pas voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking komt, als:

  • Er een positief pakketadvies van het Zorginstituut is;
  • Er waarborgen zijn voor gepast gebruik;
  • De minister van VWS succesvol met de fabrikant over prijsverlaging heeft onderhandeld.

Reactie van de minister

De minister heeft het advies overgenomen van het Zorginstituut en is gaan onderhandelen over de prijs. In augustus 2018 is de minister tot een overeenkomst met de fabrikant gekomen. Vanaf 1 september 2018 tot en met 31 december 2021 wordt daratumumab (Darzalex®) vergoed uit het basispakket.

Gemaakte afspraken

De vergoeding geldt voor daratumumab in de combinatiebehandeling met lenalidomide en dexamethason en de combinatiebehandeling met bortezomib en dexamethason voor volwassen patiënten met gerecidiveerd of refractair multipel myeloom. In de prijsafspraken die nu zijn gemaakt, is ook rekening gehouden met de combinatietherapie waarmee daratumumab ingezet kan worden als startbehandeling voor patiënten met multipel myeloom die niet in aanmerking komen voor stamceltransplantatie.

Toekomstige indicaties

Naar verwachting zal het indicatiegebied van daratumumab in de toekomst met nog 2 andere eerstelijnsindicaties worden uitgebreid. Volgens de Horizonscan Geneesmiddelen worden deze eind 2019 verwacht. De consequentie van de eerdere toepassing van de sluis op daratumumab is dat ook voor deze aanstaande indicaties de sluisprocedure gevolgd zal worden.