Naloxegol (Moventig®) bij de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie (GVS-advies)

Zorginstituut Nederland adviseert naloxegol (Moventig®) op te nemen op bijlage 1B. Naloxegol (Moventig®) is niet onderling vervangbaar met enig middel in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Opname van naloxegol gaat gepaard met besparingen op het farmaciebudget.

Naloxegol is geïndiceerd voor de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op laxeermiddel(en).