GVS-advies naloxegol (Moventig®) bij de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie

Het Zorginstituut heeft getoetst of naloxegol (Moventig®) opgenomen kan worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het middel is niet onderling vervangbaar met enig middel in het GVS. Het Zorginstituut adviseert om naloxegol (Moventig®) op te nemen in het GVS op bijlage 1B.

Aandoening waarvoor het middel geregistreerd is

Naloxegol is geïndiceerd voor de behandeling van door opioïden geïnduceerde constipatie bij volwassen patiënten met onvoldoende respons op laxeermiddel(en).

Opname op bijlage 1B van het GVS

Een geneesmiddel komt voor vergoeding in aanmerking zodra het is opgenomen in het geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Het GVS is een onderdeel van de Regeling zorgverzekering. Het GVS bevat lijsten met geneesmiddelen, die een te verzekeren prestatie zijn in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De middelen die zijn opgenomen in het GVS zijn geclusterd op bijlage 1A van de Regeling zorgverzekering of staan apart op bijlage 1B.
Op bijlage 1B staat de lijst met geneesmiddelen in het GVS die niet onderling vervangbaar zijn. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet.