Publicaties

Systeemadvies fysio- en oefentherapie

In december 2016 adviseert het Zorginstituut over een geleidelijke instroom van effectieve fysiotherapie en oefentherapie in het basispakket.

Advies aan minister van VWS

Eind 2016 adviseert het Zorginstituut aan de minister van VWS dat ook fysiotherapeutische en oefentherapeutische behandelingen op termijn per aandoening en functieprobleem opgenomen kunnen worden in het basispakket.

Twee voorwaarden

Voordat dat mogelijk is, moet er wel aan twee voorwaarden zijn voldaan. Eerst moeten zorgaanbieders en patiëntenorganisaties gezamenlijk per functieprobleem bepalen wat goede fysiotherapetische en oefentherapeutische zorg is. Daarna moet het Zorginstituut beoordelen of deze zorg effectief is en voldoet aan de andere criteria voor toelating tot het basispakket.