GVS-advies lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) bij cystische fibrose (CF) bij patiënten van 12 jaar en ouder die homozygoot zijn voor de F508del-mutatie in het CFTR-gen (herbeoordeling)

Het Zorginstituut heeft in mei 2016 een beoordeling gedaan over Lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) bij cystische fibrose (CF). Het advies aan de minister was toen om het middel niet te laten vergoeden vanuit het basispakket. Dit negatieve advies kwam voort uit een slechte onderbouwing van de fabrikant over de kosteneffectiviteit.
In deze herbeoordeling heeft het Zorginstituut alleen aandacht besteed aan het criterium kosteneffectiviteit. De kosteneffectiviteitsratio die de fabrikant heeft bepaald, wordt geschat op ongeveer € 400.000 per QALY (= een extra levensjaar in goede gezondheid).

Prijsonderhandelingen

Op basis van de criteria van onderlinge vervangbaarheid komt lumacaftor/ivacaftor niet in aanmerking voor plaatsing op bijlage 1A van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem en op basis van de huidige zeer hoge kosten-batenverhouding ook niet voor plaatsing op bijlage 1B. Het Zorginstituut adviseert de minister van VWS om met de fabrikant te onderhandelen over de prijs.

GVS-advies lumacaftor/ivacaftor (Orkambi®) bij cystische fibrose (CF) d.d. 13 mei 2016