Uitstroomadvies Calmurid crème

Dermatologische preparaten die bestaan uit een indifferente basis met 5-10% ureum als enige toevoeging behoren naar het oordeel van het Zorginstituut niet tot de verzekerde zorg. Calmurid® (hydrofiele crème met 10% ureum) is het enige ureumhoudende product dat is opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Nu het Zorginstituut heeft geoordeeld dat preparaten met ureum niet tot de verzekerde zorg horen, adviseert hij de minister van VWS om ook Calmurid® niet langer aan te wijzen als een verzekerd product.